Author

Nguyễn Minh Khôi

Browsing

Những ai có kinh nghiệm làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thì đều nhận ra level giữa Junior và Mid của lập trình viên thể hiện rõ nhất qua việc tổ chức code sao cho dễ đọc, dễ hiểu và dễ bảo trì về sau này.

Tất cả lập trình viên làm về frontend đều sử dụng thẻ <div> mỗi ngày với nhiệm vụ xây dựng bố cục và giúp phân tách các thành phần bố cục. Nhưng với các tiêu chuẩn mới ngày nay được áp dụng trong mảng frontend development, thì việc nắm bắt được các thẻ tag khác là điều giúp bố cục chặt chẽ và đạt tiêu chuẩn cao hơn.