Cài đặt Git từ đầu

Sử dụng Git

Git là gì bạn hẳn đã chắc biết, nhưng để sử dụng Git cơ bản và thành thạo, chúng ta cần phải nhớ được các lệnh cơ bản và tránh được các tình huống mắc phải.

Cài đặt Git từ đầu

Cài trên máy Mac: Bạn cài brew.sh, rồi gõ lệnh:

brew install git

Cài trên máy Windows: Bạn tải phần mềm về từ trang Tải xuống. Sau đó, bạn cài phần mềm bình thường.

Folder Git ở đâu?

Git sẽ được sử dụng ở hai tình huống rất cụ thể:

 • Khi bạn tạo 1 project mới, và muốn “Git-hoá” nó.
 • Khi bạn đang cần tải 1 project từ nguồn Git (như GitHub, GitLab, BitBucket,…)

Nhưng dù là ở tình huống nào, điều cơ bản là bạn phải sử dụng Git (bằng Terminal hoặc Git Bash), ở trong thư mục chứa project.

Trên máy Mac, bạn có thể sử dụng Git bằng việc mở Terminal ra, chuyển vào bằng lệnh cd tới thư mục chứa project, hoặc folder dự kiến sẽ có code mình cần dùng.

Chẳng hạn, tôi hay để folder /Documents/Sites

Còn trên máy cài HĐH Windows, tôi hay để vào folder D:/Sites (mình không dùng XAMPP nên không cần để vào folder /htdocs/ của XAMPP).

Git hoạt động như thế nào?

Để tải lên/xuống với Git repository (các nơi lưu trữ code, thường là online, mình gọi là remote repository), bạn cần có một phương thức xác nhận quyền truy cập thông qua SSH Keys.

Tạo 1 SSH Key trên máy tính hiện tại của bạn. Nó sinh ra 1 cặp file id_rsa và id_rsa.pub, và thường được lưu ở thư mục:

 • Windows: C:\Users\[username]\. ssh\
 • Mac: ~/.ssh/
Thư mục chứa SSH Key trong Windows
Thư mục chứa SSH Key trong Windows

Trên Git repository (vd GitHub), bạn cần có tài khoản, rồi truy cập vào phần SSH Keys và thêm thông tin key (chính là nội dung file id_rsa.pub) vào.

Giao diện thêm SSH Key vào tài khoản trên BitBucket
Giao diện thêm SSH Key vào tài khoản trên BitBucket

Bước 2: Bạn phải có quyền truy cập vào repository. Nếu bạn không cần đăng nhập mà vẫn thấy repository, đó là public repo, và bạn có thể tải xuống. Nếu bạn phải đăng nhập để thấy repository, đó là private repo, và bạn cần được owner của repository cho phép truy cập.

Giao diện quản lý access của repository trên GitHub
Giao diện quản lý access của repository trên GitHub

Tạo SSH Key như thế nào?

Trên Mac, mở Terminal, gõ:

ssh-keygen -t rsa -b 4096

Sẽ có mấy câu hỏi xuất hiện, cứ gõ Enter liên tục là được nếu bạn tạo lần đầu.

Trên máy Mac, bạn add vào keychain bằng lệnh sau nữa nhé:

ssh-add -K ~/.ssh/id_rsa

Trên Windows, bạn mở Git Bash ở thư mục bất kỳ (tốt nhất là không trong ổ C), gõ lệnh tương tự.

Kết quả tạo SSH Key trên Windows
Kết quả tạo SSH Key trên Windows

Tóm tắt

Qua bài viết này, bạn đã nắm được mấy việc:

 • Tải Git về cài trên máy
 • Di chuyển vào folder chứa dự án, mở lệnh Git.
 • Tạo SSH Key trên máy
 • Thêm SSH Key vào tài khoản GitHub, GitLab, BitBucket,…

Phần tiếp theo

Trong bài tiếp theo, ta sẽ cùng:

 • Cài đặt Git config
 • Tải xuống một dự án GitHub
 • Hướng dẫn phân biệt pull và push