Giới thiệu về Typescript

Typescript

Typecript là một phiên bản ngôn ngữ lập trình của JavaScript được Microsoft tạo ra vào năm 2012 để hỗ trợ các nhà phát triển Javascript với các ứng dụng quy mô lớn.

Typescript được thiết kế để giúp xây dựng cơ chế cho các hệ thống code phức tạp vì nó giúp tránh các lỗi phổ biến. Nó giúp các nhóm làm việc trên cùng một dự án dễ dàng hơn, vì ngôn ngữ cho phép sửa đổi và tạo mã có thể đọc hiểu được dễ dàng. Nếu có nhiều lập trình viên làm việc trên một dự án, Typecript có thể ngăn chặn rất nhiều thời gian không cần thiết cho việc debug.

Ngôn ngữ này cho phép developer sử dụng các kỹ năng Javascript của mình hiệu quả hơn. Trong thực tế, sau khi bạn compile code, tất cả các công cụ của Typescript sẽ không xuất hiện trong bản build, mà chỉ có Javascript an toàn, và hỗ trợ đa nền tảng. Ngoài khả năng tương tác, Typecript còn bổ sung các tính năng độc đáo khác mà chúng ta sẽ cùng khám phá trong series Typescript này.

Typescript và Javascript

Javascript là một ngôn ngữ kịch bản động được sử dụng để tạo các tương tác trên website, do đó, nó không được thiết kế cho các ứng dụng phức tạp.

Mặt khác, Typescript là một ngôn ngữ kịch bản tĩnh, là siêu ngôn ngữ của Javascript, nghĩa là nó là một lớp bổ sung bên trên mã Javascript của bạn.

Typescript không được thiết kế để thay thế hoặc thay thế Javascript. Trong thực tế, nó không bao giờ ghi đè các hành vi hiện có. Nó sử dụng các hành vi hiện có của Javascript để sửa các hạn chế của nó và tận dụng các vấn đề phổ biến với ngôn ngữ.

Có nhiều sự khác biệt giữa Typecript và Javascript. Chẳng hạn:

Typescript

  • Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)
  • Hỗ trợ static typing
  • Sử dụng các kiểu và giao diện để mô tả cách dữ liệu được dùng
  • Có giao diện hỗ trợ tốt để xác định mối liên hệ trong code.
  • Hỗ trợ các tham số tuỳ chỉnh cho function mà Javascript không có.

Có nên sử dụng Typescript?

Đầu tiên, Typescript bắt lỗi trong code của bạn sớm. Nó có khả năng nhận diện và thông báo lỗi, bug trước runtime, nên sẽ đáng tin cậy và giảm thiểu những khả năng lỗi trong thời gian chạy.

Một lợi thế không nhỏ là cho phép tạo ECMAScript, và bạn có thể viết code Javascript theo phiên bản bạn muốn, chẳng hạn như ECMA5 hay ECMA6, và nó hỗ trợ tương thích với các trình duyệt cũ.

Typescript hỗ trợ các thư viện JS và API, bao gồm cả jQuery, BootstrapJS, React,… Bạn được dùng những công cụ yêu thích, nên việc thích nghi dễ dàng hơn.

Typescript giới thiệu static typing để tổ chức code và cải thiện kĩ thuật lập trình hướng đối tượng. Phương thức này cho phép Typescript dễ dàng cập nhật hàng loạt (refactor) dễ dàng, vì bạn có thể dễ dàng tham chiếu tới các đối tượng liên quan của function.

Typescript sử dụng npm, và bạn dễ dàng cài đặt nó vào trong dự án của mình. Nó cũng giúp tăng khả năng tiếp cận tới hàng triệu thư viện các package phục vụ nhu cầu khác nhau.

Typescript rất dễ bảo trì. Ngôn ngữ có logic, dễ đọc và truy cập. Tài liệu hướng dẫn tạo sẵn cũng dễ tra cứu theo type và object trong code của bạn.

Typescript có thể dùng với Angular, React, và Vue. Việc sử dụng Typescript là không bắt buộc, nhưng nó có thể hoạt động rất hiệu quả nếu được thêm vào.