Hướng dẫn fetch code mới nhất trên SourceTree máy tính Windows 10

SourceTree

SourceTree hoạt động tốt với Mac, nhưng khi sử dụng trên Windows 10 thì thường không lưu public key/private key SSH và dẫn tới việc không update được các branch mới nhất. Bài viết sau của Code Tốt sẽ hướng dẫn khắc phục lỗi này.

Lỗi không đồng bộ dữ liệu của SourceTree trên Windows
Lỗi không đồng bộ dữ liệu của SourceTree trên Windows

Lỗi này xảy ra do SourceTree không nhận biết được key nào đang sử dụng để đồng bộ, và được nhiều người dùng trên Windows report nhưng chưa khắc phục.

Cách khắc phục lỗi này:

Khởi tạo key Putty (đuôi .ppk) trên máy tính từ SSH Key

Mặc định khi bạn chạy ssh-keygen trên Git Bash, một cặp public key (.pub) và private key (không có đuôi) sẽ được tạo ra trong thư mục C:/Users/<user>/.ssh. Tuy vậy, SourceTree lại đọc định dạng file .ppk, nên bạn cần tiến hành bước import và export ra định dạng file này.

Truy cập vào menu “Tools | Create or Import SSH Keys” trong SourceTree.

Truy cập chức năng SSH Key trong SourceTree
Truy cập chức năng SSH Key trong SourceTree

Tiếp đến, bạn chọn Load File trong màn hình.

Chọn Load để import private SSH Key bạn đã có
Chọn Load để import private SSH Key bạn đã có

Sau khi load vào xong, bạn chọn “Save private key” để lưu lại định dạng file là .ppk

Chọn Save Private Key để lưu lại file .ppk vào máy tính
Chọn Save Private Key để lưu lại file .ppk vào máy tính

Tiếp theo, bạn chọn thư mục để lưu. Lưu ý chọn thư mục Documents để tiện khi import file thì chọn file này.

Lưu file ppk trong thư mục Documents
Lưu file ppk trong thư mục Documents

Vậy là xong bước tạo file PPK để sử dụng mỗi lần SourceTree cần.

Tiếp theo, khi vào dự án, bạn ấn nút Fetch:

Menu Fetch trong SourceTree
Menu Fetch trong SourceTree

Và popup hiện ra:

sourcetree-error-ssh-key
Popup hiện ra

Bạn chọn Yes và tìm icon Pageant ở dưới cùng:

Tìm icon Pageant và chọn View Keys hoặc Add Key
Tìm icon Pageant và chọn View Keys hoặc Add Key

Tiếp theo, bạn chọn PPK key đã tạo trong thư mục Documents.

Chọn key và Retry tác vụ fetch code trên SourceTree
Chọn key và Retry tác vụ fetch code trên SourceTree

Bạn sẽ thấy code được fetch thành công.