Khắc phục lỗi cài đặt composer thiếu extension simplexml trên LocalWP – Ubuntu

localwp-open-site-shell

Nếu bạn gặp phải lỗi thiếu PHP extension simplexml khi sử dụng lệnh composer install trên Ubuntu, thì cách fix khá đơn giản.

Môi trường gặp lỗi:

  • Ubuntu 18.x
  • Sử dụng LocalWP để làm web server chạy các website WordPress

Mô tả lỗi như sau:

Vào package, gõ composer install, báo không thành công:

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.

  Problem 1
    - Installation request for squizlabs/php_codesniffer 3.5.6 -> satisfiable by squizlabs/php_codesniffer[3.5.6].
    - squizlabs/php_codesniffer 3.5.6 requires ext-simplexml * -> the requested PHP extension simplexml is missing from your system.

  To enable extensions, verify that they are enabled in your .ini files:

Cách fix khi bạn đang sử dụng LocalWP như sau:

Đầu tiên, bạn chọn dự án đang gặp vấn đề và mở menu “Open Site Shell” như trong hình.

Giao diện mở Open Site Shell trong LocalWP

Tiếp theo, bạn gõ dòng lệnh sau để cài đặt PHP extension mình đang thiếu, ví dụ ở đây là mình bị miss package simplexml

sudo apt-get install php-xml

Bạn sẽ được hỏi mật khẩu của máy (vì dùng lệnh sudo), nhập xong Enter là mọi chuyện sẽ ổn.

Bây giờ bạn có thể quay lại bước cài đặt composer install không thành công và thử lại.

Loading composer repositories with package information
Installing dependencies (including require-dev) from lock file
Package operations: 11 installs, 0 updates, 0 removals
  - Installing composer/installers (v1.9.0): Downloading (100%) 

Đó là cách cài đặt chung PHP Extension nếu thiếu trên web server LocalWP nhé.